Algemeen bindende verkoopsvoorwaarden bij het plaatsen van een bestelling:

1. Alle aanbiedingen van brandladdershop.be zijn vrijblijvend zolang de voorraad strekt. brandladdershop.be houdt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren op elk moment.

2. De overeenkomst van bestelling komt tot stand door een elektronische bestelling op de website brandladdershop.be en wordt bij bestelling gevalideerd en bevestigd door brandladdershop.be. Hierna ontvangt de klant de nodige communicatie tot betaling en de verdere verwerking van diens bestelling.

3. Alle prijzen vermeld op brandladdershop.be zijn uitgedrukt in EURO, exclusief BTW en administratieve kosten. Op de totale bestelling worden aan het einde van de bestelprocedure de gepaste verzendkosten berekend aan de hand van de bestemming van dit order. Dit bedrag wordt meegedeeld voor het sluiten van de order.

4. De betaling van elke bestelling dient te gebeuren via Bankcontact of vooruitbetaling via overschrijving ingeval levering en via Bankcontant, vooruitbetaling via overschrijving of cash bij afhaling. De betaling via bankkaart verloopt via de systemen van Bankcontact. brandladdershop.be beschikt niet over een eigen module om deze gegevens te bewaren, noch de betaling te verwerken. brandladdershop.be kan dus onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke fraude of schade die u mag ondervinden door het betalen via Bankcontact. Pas na de volledige betaling van uw bestelling wordt uw order verwerkt. Elke betaling dient voorzien te zijn van het order nummer van de bestelling. Zodra de bestelling wordt gesloten en aan dezelfde actieve prijscondities wordt betaald, is de koop gesloten en kan van deze prijs niet worden afgeweken. Indien dus na deze betaling de prijs daalt kan u hierop geen aanspraak maken. De prijs wordt ook niet aangepast indien de prijs stijgt.

Tenzij andersluidende schriftelijke beding zijn de facturen contant betaalbaar op factuurdatum. Ingeval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling de factuur bedrag verhoogd worden met een interest van 15% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van  25, - per vervallen factuur ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten, onverminderd andere relevante invorderingskosten, de interesten, onkosten van protestaangifte en retour. Geen enkel geschil machtigt de koper de verschuldigde betaling uit te stellen.

5. De leveringstermijn neemt een aanvang vanaf ontvangst van de betaling. De vooropgestelde levertermijnen vermeld door brandladdershop.be zijn slechts indicatief. brandladdershop.be kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld indien deze termijn wordt overschreden. De klant wordt bij een termijnsoverschrijding van meer dan 1 week bericht over de reden van de vertraging. De klant kan dan kiezen of deze de backorder wil wijzigen of annuleren. brandladdershop.be zal bij termijnsoverschrijding echter wel alles in het werk stellen om zo spoedig mogelijk tot aflevering te komen.

6. De eigendom van het artikel gaat pas over wanneer de klant al diens contractuele verplichtingen aan brandladdershop.be heeft voldaan en daarmee de order heeft aanvaard.

7. brandladdershop.be verstuurt bestellingen via Bpost, gespecialiseerde transportfirma of doet zelf de levering (afhankeleijk van de bestelde artikelen). Uw zending is hiermee verzekerd tot ontvangst door de klant. Het niet tijdig in ontvangst nemen of het weigeren van de levering zal resulteren in een terugzending van de goederen aan brandladdershop.be. In dit geval zal brandladdershop.be hiervoor de nodige verzendingskosten en administratieve kosten aanrekenen, losstaand van een nieuwe verzending van de gekochte goederen. Het spreekt voor zich dat defecten die niet onder de fabrieksgarantie vallen geen reden tot ontbinding van de koop met zich meebrengen.

8. Elke betwisting, weigering of omruiling van de geleverde artikelen dienen te gebeuren binnen 14 kalenderdagen na levering van de goederen en dit per retourzending. brandladdershop.be kan enkel producten aanvaarden in ongeschonden staat. De kosten voor de retourzending zijn steeds ten rekening van de klant. brandladdershop.be kan eveneens in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor vertraagde leveringen van artikelen daar zij afhankelijk is van derden. Goederen die op maat gemaakt zijn kunnen niet worden geretourneerd.

9. Elke klacht dient duidelijk per post verzonden te worden. brandladdershop.be houdt zich de verplichting voor elke klacht zo spoedig mogelijk van antwoord te voorzien.

10. Elke geldige annulatie van bestelling conform onze voorwaarden zal resulteren in een terugbetaling van de reeds betaalde middelen binnen 14 dagen na annulatie van de bestelling.

11. Onze waarborg beperkt zich tot het verwisselen, binnen de vierentwintig maanden vanaf de factuurdatum, van het betreffende deel dat defect bevonden werd, met uitsluiting van elke andere tussenkomst of vergoeding.

12. Download hier een voorbeeld van een retourformulier.

13. Voor gerechtelijke betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

BE0838.294.190